Giới thiệu

Giới thiệu

Ngày Đăng : 15/12/2015 - 8:44 PM
Phòng khám chuyên khoa thần kinh - động kinh trẻ em do bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, thạc sĩ chuyên ngành nội thần kinh, hiện công tác tại bệnh viện Nhi Đồng I phụ trách.